Dedicated to a proposition

20.11.04 — 20.02.05

Groepstentoonstelling

Samengesteld door Wim Peeters

Deelnemende kunstenaars Mike Bouchet, Terence Koh, Robin Rhode, Joost Conijn, Paul Graham, Enrique Metinides, Damian Ortega, Ana Torfs, Chris Burden, Luc Tuymans, Leon Grodski, Francis Alÿs, Gerard Byrne, Guy Mees, Gert Robijns, e.a.

In 1863, tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, richtte de toenmalige president Abraham Lincoln zich tot de Amerikaanse bevolking: “Vier eeuwen en zeven jaar geleden stichtten onze voorouders op dit continent een nieuwe, vrije natie, die opgedragen was aan de veronderstelling dat alle mensen gelijk geboren zijn. Nu bevinden we ons in een algehele burgeroorlog, die die natie, of elke natie die op gelijke basis en met dezelfde toewijding gevestigd werd op de proef stelt”. Een tentoonstelling die onder de vlag van Lincoln’s ‘Dedicated to a Proposition’ vaart slaat met zo’n twintig hedendaagse kunstenaars een brug naar de internationale politieke situatie vandaag.

De Mexicaanse kunstenaar Francis Alÿs kocht op 4 november 2000 een 9mm pistool en wandelde ermee door de straten van Mexico City tot hij gearresteerd werd door de politie. De actie werd opgenomen op video: één tape toont de oorspronkelijke actie, een tweede tape toont een heropvoering van de actie met medeweten van de politie. ‘Re-enactments’ toont de dunne scheidingslijn tussen werkelijkheid en fictie. De Amerikaanse kunstenaar Mike Bouchet organiseerde in Colombië met een Cessna-vliegtuig een dropping van jeans die hij liet maken in lokale sweatshops. Op 6 november deed Bouchet die actie over in Antwerpen met een normale personenwagen. ‘Dedicated to a Proposition’ is een tentoonstelling die met een strategische term “pre-emptive” is. Ze reikt ideeën en beelden aan om een begrip te formuleren rond de complexe verschuivingen en ontwikkelingen die ons omringen. Een twintigtal nationale en internationale kunstenaars werden uitgenodigd om binnen die opdracht na te denken over kunst en de samenleving en met hun werk stelling te nemen. ‘Dedicated to a Proposition’ kijkt vooruit en om zich heen vanuit een verleden. Twee kunsthistorische mijlpalen (Théodore Géricault en Edvard Munch) kaderen de complexe wisselwerkingen tussen kunst, actualiteit en een toekomsthorizon: De Noorse kunstenaar Edvard Munch hing in 1903 zijn schilderijen voor de eerste maal op aan een witte muur. Die ogenschijnlijk normale ingreep vormde een radicale ommekeer in de manier waarop we met kunst en het kijken naar kunst omgaan. Théodore Géricault baseerde als eerste een schilderij (‘Le radeau de la Méduse’) op een (politiek controversieel) krantenartikel en trachtte op die manier de link tussen een reële gebeurtenis (een schipbreuk) en de publieke impact van een kunstwerk te herstellen.

Welke plaats neemt kunst vandaag in de samenleving in? Hoe verhoudt ze zich tot de media, en de informatie die ons door die media bereikt? ‘Dedicated’ onderzoekt op uiteenliggende niveaus de mogelijkheden en de ambities van kunst in relatie tot de samenleving en in de verschillende liaisons die kunst aangaat met politiek, economie, populisme, massamedia, ideologie, aktivisme en de kunstgeschiedenis.

Terence Koh (Canada), Robin Rhode (Zuid-Afrika) en Mike Bouchet (USA) koppelen een werkverblijf in Antwerpen aan nieuwe producties voor dit tentoonstellingsproject. Gert Robijns (B) en Sebastian Diaz Morales (AR) realiseerden eveneens nieuw werk.

Documentatie

- 'Dedicated to a Proposition', in De Witte Raaf

Locatie Extra City - Graansilo Kattendijkdok, Mexicostraat, Kattendijkdok, Kaai 44, 2030 Antwerpen