PRIVACYSTATEMENT KUNSTHAL EXTRA CITY

Deze website is eigendom van Kunsthal Extra City vzw.

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel:

Kunsthal Extra City vzw
Ploegstraat 25-27
2018 Antwerpen
+ 32 (0)3 677 16 55
[email protected]
BE 0861.749.384

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Hierbij houdt Kunsthal Extra City zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens.

Kunsthal Extra City respecteert jouw privacy en wil je daarom zo goed en zo duidelijk mogelijk informeren. Door deze policy hopen wij elke bezorgdheid te kunnen wegnemen. Hoewel alle informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zal je om persoonlijke informatie gevraagd worden tijdens het maken van een reservering, het doen van een aankoop in onze webshop of het inschrijven op onze nieuwsbrief. Vervolgens zal deze informatie verwerkt worden binnen ons systeem.

Wij respecteren je privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven.

We verzamelen enkel gegevens die voor ons belangrijk zijn om je correct te informeren en om ons publiek te leren kennen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN MET WELK DOEL?

Kunsthal Extra City verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en te kunnen communiceren over ons aanbod en onze content. Dit gebeurt bij het maken van een reservatie, het doen van een bestelling in onze webshop en/of bij het inschrijven op onze nieuwsbrief. Dit kan gaan om naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Ook verwerken wij jouw gegevens ten behoeve van het bekomen van subsidiëring door de overheid.

COOKIES

Kunsthal Extra City maakt gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij plaatsen zijn nodig voor het goed functioneren van de website. De analytische cookies worden geplaatst middels een geanonimiseerde variant van Google Analytics. Hiermee registreren wij gegevens over het gebruik van de website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Onze webpagina’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.

Je kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien je onze website verder bezoekt zonder je cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardt. Via je browserinstellingen kun je de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.

FACEBOOK PIXEL

Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met uw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

REGISTRATIE DOOR EXPLICIETE TOESTEMMING

Via onze website kan je je inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Door je te registreren, geeft je ons expliciete toestemming om je op de hoogte te houden. Je kan je ten allen tijde weer uitschrijven of je registratie wijzigen.

PUBLIEKSBEELDEN

Tijdens evenementen bij Kunsthal Extra City is er soms een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, via social media (Facebook, Instagram,…) of in ons drukwerk. Tijdens events kan het zijn dat er ook gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op de website, op Facebook, via Instagram, Twitter, via een nieuwsbrief en/of op het Youtubekanaal van Kunsthal Extra City. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

- het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

OPSLAG VAN GEGEVENS

De opslag van de data die wij verzamelen via Google Analytics is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

De gegevens die we verzamelen via ons kaartverkoop- en reserveringssysteem bewaren we 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kunsthal Extra City of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Kunsthal Extra City en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Kunsthal Extra City.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Kunsthal Extra City levert grote inspanningen opdat de informatie die ter beschikking wordt gesteld zo volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk zou zijn. Maar niets is onoverkomelijk. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Kunsthal Extra City de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kunsthal Extra City geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot het gebruik van de website.

Kunsthal Extra City kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Kunsthal Extra City verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via [email protected]

WIJZIGING AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Kunsthal Extra City behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van Kunsthal Extra City.

JOUW PRIVACYRECHTEN

Heb je vragen over ons privacybeleid en/of jouw privacy of wil je graag inzage in de gegevens die wij over jou bijhouden? Daarvoor kan je ons contacteren via [email protected].

Bij bezwaren, heb je het recht klacht in te dienen bij de privacycommissie. We vragen je echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat we je op de juiste manier kunnen tegemoetkomen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.