Raymond Barion

Mihnea Mircan, Stijn Maes, Stefaan Vervoort

€ 19.00
€ 15.00

De intrigerende schilderijen van Raymond Barion (°1946, Valkenburg) beelden een eigenzinnige collectie van ruimtelijke perspectieven, constructieve elementen en kritische voorstellen af. Zijn nauwgezette, verlichte, ontvolkte architecturen en zijn atmosferisch-zware interieuren stellen een particuliere geschiedenis samen van zien en gezien worden, van zichtbaarheid en kwetsbaarheid: een geschiedenis verteld zonder protagonisten maar door bedreigende, onbewoonbare ruimtelijke abstracties. Het onderzoek van de kunstenaar fuseert referenties naar Duchamp en barokke architectuur, militaire cartografie en Rem Koolhaas, de machinisering van Deleuze en Guattari’s ‘Anti-Oedipus’ of de 'staat van uitzondering' van Agamben. In de opgetogen omgevingen die Barion schildert, lijkt het alsof de ruimte zelf een vrije wil heeft die passages belemmert, camouflages doorprikt en tegelijjk aantrekt - om een illusie van een verlichte, functionele ongevoerdheid. Een transparant vel lijkt de leegheid van Barion's gemechaniseerde landschappen af te dekken, waarbij het oog op een afstand gehouden wordt van topografieën zonder in- of uitgang.

De kunstenaar geeft een politiek inzicht in de ruimtelijke condities van het hedendaagse leven, gemedieerd door recente architectuur, neo-liberale publieke ruimtes en vooruitgang in visuele technologie. Hij ziet bijvoorbeeld een directe link tussen de arena van de Gladiatoren in de oudheid en de surveillance van vandaag: zoals in de arena, zoomt de lens van de telescoop of de camera in op confrontaties, verhullingen en geweld.

82 p.
Dutch / English
Extra City & O.C.A.M.
Boek — ISBN: 978-90-90-28699-0