Reading room #2: lezing door Luis Jacob, boekpresentatie door Julia Bryan-Wilson en filmvertoning 'Into Eternity' van Michael Madsen

The Residence (reading room)

18.02.2012, 17:00 — 21:00 Lezing

Luis Jacob (CA): ‘Commerce by Artists’, boekpresentatie

Julia Bryan-Wilson (US), ‘Precarious Futures’, lezing

Luis Jacob: ‘Commerce by Artists’

De kunstenaar, schrijver en curator Luis Jacob (voorheen al in Extra City te zien in 'Animism') zal spreken over ‘Commerce by Artists’, een boek door hem geredigeerd voor Art Metropole in Toronto. ‘Commerce by Artists’ documenteert een resem projecten geproduceerd sinds de jaren ’50 door internationale artiesten, die eerder zochten naar een engagement met, dan een loutere representatie in de commerciële wereld waarvan ze deel uitmaakten. Deze selectie is een uitvoerig document van kunstwerken die de vorm aannemen van transacties en uitwisseling van waarden. Het bevat canonieke werken zoals dat van Yves Kleins ‘Zones of Immaterial Pictorial Sensibility’ (1958), Seth Siegelaubs ‘Artist’s Contract’ (1971) en Lee Lozano’s ‘Strike Piece’ (1969), alsook innovatieve en zelden gedocumenteerde werken zoals Keith Obadike's ‘Blackness for Sale’ (2001), Kelly Marks ‘In & Out’ (1997, ongoing until 2032), en Ben Kinmonts ‘Sometimes a Nicer Sculpture Is to Be Able to Provide a Living for Your Family’ (1998, lopend).

Jacobs presentatie zal het netwerk van de esthetica van de kunstenaarscollectieven Image Bank en General Idea behandelen. Ook zal hij, refererend naar werken van Robert Morris, Chris Burden en Cornelia Parker, de volgende vragen stellen: kunnen kunstwerken verborgen relaties aan het licht brengen? Brengen kunstwerken tegelijk dingen naar de duisternis en ontstaat daarbij het probleem van waarde (tussen donker en licht)? Wat vertellen kunstwerken ons over de relatie tussen materiële ‘dingen’ en immateriële ‘waarden’ (of ‘betekenissen’)?

Luis Jacobs werk werd tentoongesteld in het Solomon R. Guggenheim Museum, het Städtisches Museum Abteiberg (Mönchengladbach), de Hamburger Kunstverein, documenta12, en in de ‘Animism’-tentoonstelling die reisde tussen de Generali Foundation (Wenen), Kunsthalle Bern en Extra City Kunsthal Antwerpen. Momenteel loopt zijn solotentoonstelling ‘A finger in the pie, A foot in the door, A leg in quicksand’ in Kunsthalle Lingen.

Julia Bryan-Wilson: ‘Precarious Futures’

In haar recentste boek, ‘Art Workers: Radicale Practice in the Vietnam War Era’ (2009), onderzoekt Bryan-Wilson de politisering van artistieke arbeid binnen de Art Workers’ Coalition en de New York Art Strike in de VS in de late jaren ’60 en vroege jaren ’70. In het boek refereert ze aan Carole Patemans definitie van arbeid, waarbij we “niet enkel doelen op de activiteit die voor de meeste mensen de grootste determinant is voor hun status in de wereld, of de bezigheid die de individuele mens voltijds heeft en die hem zijn levensonderhoud voorziet, maar (…) één die ook refereert aan activiteiten verdergezet in samenwerking met anderen, die ‘publiek’ zijn en nauw verbonden zijn met de bredere maatschappij en haar (economische) noden; we refereren dus naar activiteiten die, potentieel, het individueel betrekken in beslissingen over collectieve aangelegenheden, zaken van ondernemingen en van de gemeenschap, op een zodanige manier, die aan vrijetijdsactiviteiten meestal ontbreekt.”

Voor ‘Reading Room’ zal Julia Bryan-Wilson spreken over ideeën van onzekerheid, tijdelijkheid en het probleem om alternatieve werkwijzen binnen het late kapitalisme in te beelden. Haar presentatie zal vanuit feministisch perspectief discussie uitlokken over hoe kunst circuleert, als object en als systeem van betekenisgeving, als koopwaar en als teken, en daarbij de vraag stellen: welke soort productiemethode beslaat het maken van kunst?

Julia Bryan-Wilson is auteur, wetenschapper en docent en voert onderzoek naar feministische en queertheorie, ambachtsgeschiedenis, performance, videokunst, artistiek activisme en coalitiepolitiek. Ze was verbonden aan het Henry Moore Institute, het Smithsonian Institute, het Getty Research Institute en kreeg een joint award van Creative Capital en de University of California, Irvine, vooraleer ze ging werken aan de University of California, Berkeley in het najaar van 2011.

‘Into Eternity’: filmvertoning

Na de presentaties van Jacobs en Bryan-Wilson zal ‘Into Eternity’ van Michael Madsen vertoond worden. In deze documentaire uit 2009 onderzoekt de Deense regisseur de Finse nucleaire afvalopslagplaats ONKALO. Madsen: “Het ONKALO-project voor het creëren van ’s werelds eerste nucleaire afvalopslagplaats, die 100 000 jaren dienst kan doen, gaat enerzijds qua constructie en anderzijds op een filosofisch niveau voorbij aan alle voorgaande menselijke inspanningen. Het representeert iets nieuws. En daarom, meen ik, is het symbolisch voor onze tijd - en staat het, op een vreemde manier, buiten de tijd.”

Zoals ‘The Residence’ relaties tussen het heden en zijn restanten grondig onderzoekt, complementeert de filmvertoning van ‘Into Eternity’ deze discussie over de toekomst met een ‘extreem’ argument: het verbeeldt een gesprekspartner, aards of niet, geletterd - in de huidige betekenis van het woord - of niet, en richt tot deze gesprekspartner een waarschuwing, vandaag geformuleerd als: verboden te graven. Het ONKALO-project draait in de eerste plaats over betekenis - een betekenis die verondersteld wordt te overleven, en slijtage te ontkomen, voor de komende 100 000 jaren. https://streamingmoviesright.com/us/movie/into-ete...

‘Into Eternity’ zal getoond worden op Reading Room #2, in verband met een lezing die Julia Bryan-Wilson op maandag 20 februari geeft aan de VU Universiteit Amsterdam. Daar zal ze ideeën opperen voor markeringen die de toekomstige aardbewoners waarschuwen voor onze onderaardse nucleaire afvalhopen.

Vrije toegang / Engels gesproken / Gelieve te reserveren via [email protected]

Taal Engels

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen

Katleen Vermeir & Ronny Heiremans 02.02.2012—01.04.2012