Eisenstein & Animism

Lezing door Anselm Franke

20.06.2009, 20:00 — 23:00 Lezing

In zijn voordracht zal de directeur van Extra City, Anselm Franke, het verband schetsen tussen de tentoonstelling met tekeningen van Sergei Eisenstein en de komende groepstentoonstelling ‘Animism’, die opent in het voorjaar van 2010 in MuHKA en Extra City. De tentoonstelling ‘Sergei Eisenstein: The Mexican Drawings’ is bedoeld als een inleidende, historische achtergrond.

‘Animisme’ kwam als concept voor binnen de 19de-eeuwse context van antropologie en etnografie, als beschrijving voor ‘primitieve’ geloofssystemen waarin objecten een eigen leven hebben en de subjectieve inhoud, zoals beelden en emoties, geprojecteerd worden op de buitenwereld. Net zoals vele invloedrijke moderne artiesten die gelijkaardige reizen ondernamen, werd Eisensteins verblijf in Mexico gekarakteriseerd door een ontmoeting met en fascinatie voor het ‘primitieve’ en, voornamelijk, de sociale, politieke en esthetische implicaties van ‘animisme’. Eisenstein daarentegen was zo verstandig ‘animisme’ niet louter als een premodern systeem te begrijpen, maar als een sleutelprobleem van moderniteit en moderne kunst, bovenal, film. Deze presentatie poogt de hedendaagse relevantie van Eisensteins praktijk en onderzoek te gronden.

De tentoonstelling ‘Sergei Eisenstein: The Mexican Drawings’ blijft open voor publiek voor en na de lezing.

Taal Engels

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen

Sergei Eisenstein 03.04.2009—22.06.2009