Cross-examinations #3

These and Other Works: Explaining Belgian Art to a Foreigner

23.11 — 30.12.12

Groepstentoonstelling

Samengesteld door Mihnea Mircan

Deelnemende kunstenaars Liudvikas Buklys, Jacques Charlier, Jef Cornelis, Thomas Crombez, Wim Cuyvers, Daniel Dewaele, Liesbeth Doms & Sarah Hendrickx & Chloé Dierckx, Filip Francis, Lara Mennes, Willem Oorebeek, Karl Philips, Marc Schepers, Henri Storck, Sarah Vanagt, Roland Van den Berghe, Wilfried Vandenhove, Stefan Wouters e.a.

'These and Other Works' brengt de resultaten van conversaties samen die over de voorbije maanden werden gevoerd met Belgische kunstenaars en kunsthistorici, conversaties die zich vooral situeerden rond de vraag naar sociaal en politiek geëngageerde Belgische kunst. De werken en interventies die worden getoond trachten een alternatief verhaal te spinnen rond politieke posities, sociale verbeelding, militante retoriek en de melancholische poëzie van het activisme.

Chronologisch begint het verhaal van deze tentoonstelling met de dood van een koning - een tekening van Leon Spilliaert uit 1910, met een haast perfecte balans tussen kosmische ironie en mystieke verlatenheid die geen enkele kunsthistorische interpretatie lijkt te valideren en moeilijk te rijmen valt binnen de rest van het oeuvre van de kunstenaar. Symbolisme loopt er over in een vlakke manier van schilderen, wanneer in de scenografie de Belgische driekleur als deken fungeert en overgaat in de Congolese vlag die als de achtergrond vult, en geometrisch de dode koning en een treurende subject in twee deelt.

Startende van dit enigmatische beeld, is 'These and Other Works. Explaining Belgian Art to a Foreigner' begaan met sociaal en politiek engagement in België, en er zich van bewust dat – zoals de titel laat uitschijnen – de presentatie slechte een klein deel ervan beslaat. Een interesse in werk dat de condities voor hun sociale impact heronderhandelt, dat de weg effent voor een symbolische interventie in politiek gebied, kan gezien worden als een vreemde interesse in een land waar visuele onderdompeling, subversie, problemen van nationale identiteit veroorzaakt door twee verschillende helften, het gewicht van de geschiedenis en andere thema’s – zowel zichzelf ophemelend als zichzelf minimaliserend – de hoofdlijnen van de kunst bepalen. Deze vervreemding en onvolledige opheldering worden gethematiseerd door de figuur van de buitenlander, die zowel in het echte leven als allegorisch - een poging waagt om het culturele en affectieve veld in België te begrijpen met zijn eigen vooroordelen, fixaties en angsten. Dit project poogt om een dialoog te scheppen tussen zij die het landschap vormgeven en zij die het in kaart brengen, door zowel naar het centrum als de rand van het landschap te kijken, naar voorbeeldige artistieke posities en naar onderbroken verhaallijnen. De tentoonstelling breng een veelvoud aan thema’s samen, zoals de relatie tussen kunstenaar en instituut, emblemen van poëtische en sociale marginaliteit, verschuivingen in perceptie en politieke veranderingen.

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen