The Galleries Show

19.04 — 23.04.06

Groepstentoonstelling

Samengesteld door Wim Peeters

Met The Galleries Show gaat Extra City op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in hedendaagse kunstplatforms binnen en buiten Europa. Het zoekt die nieuwe ontwikkelingen in de marge, in de activiteit van 22 relatief jonge of nieuwe internationale galeries. Gedurende 5 dagen brengt het project de belangrijkste trendbrekers wereldwijd bij elkaar. The Galleries Show neemt een unieke plaats in dankzij de uiteenlopende belangen die het project weet te verenigen met het hybride karakter van een art fair. Extra City tracht niet alleen een brug te slaan tussen publiek en privé, maar ook een project te ontwikkelen dat ingaat op de steeds engere grenzen tussen biënnales, beurzen en marktgerichte initiatieven.

The Galleries Show als tentoonstelling bevraagt het potentieel van galeries als innoverende spelers binnen het veld van de hedendaagse cultuur en is een testcase voor een constructieve integratie van galeries en hun know how in tentoonstellingsprojecten. Alle galeries die voor The Galleries Show werden uitgenodigd zijn vooruitstrevende pioniers, die zich in het recente verleden manifesteerden door het ontwikkelen van nieuwe kunsteconomieën en door alternatieve relaties tussen kunst en publiek uit te tekenen. Ze nemen stuk voor stuk de rol van publieke bemiddelaar op zich en gaan daarin verder dan het promoten van individuele artiesten en kunstwerken. Ze zijn daarmee niet alleen in staat om het format van de beurs ingrijpend te beïnvloeden, dat is immers niet de inzet van The Galleries Show, maar wel om een breder en hopelijk performanter draagvlak voor hedendaagse kunst te creëren waarin een nieuwe balans tussen kunst en een civiele samenleving wordt opgezocht.

Extra City gaf productieopdrachten aan tenminste één kunstenaar per deelnemende galerie. Ondermeer deze nieuwe producties definiëren de regisserende rol van Extra City als kunstencentrum binnen het tentoonstellingsproject. In de rol van organisator en opdrachtgever wil Extra City verder een kritisch perspectief en een omkaderende theoretische context bieden, die geïnspireerd wordt door de verschillende relaties en interacties waarin galeries optreden en bemiddelen. Om dit theoretische kader concreet vorm te geven wordt een ondersteunend programma uitgewerkt waarbij op initiatief van de galeries en met ondersteuning van Extra City kunstenaars en gastsprekers worden uitgenodigd en screenings en performances op het programma staan.

Deelnemende galeries:
Bidoun, New York / Blow de la Barra, London / Counter Gallery, London / Dépendance, Brussels / Dicksmith Gallery, London / Fortescue Avenue, London / Galerie Daniel Buchholz, Cologne / Galeria Comercial, Puerto Rico / Galerie Meerrettich, Berlin / Greene Naftali, New York / Isabella Bortolozzi, Berlin / Jan Mot, Brussels / Johann Koenig, Berlin / John Connelly Presents, New York / OPA, Mexico City / Orchard, New York / Peres Projects, Los Angeles/Berlin / Proyectos Monclova, Guadalajara / Standard (Oslo), Oslo / T293, Naples / Vilma Gold, London/Berlin

Locatie Extra City - Graansilo Kattendijkdok, Mexicostraat, Kattendijkdok, Kaai 44, 2030 Antwerpen