Mimétisme

25.01 — 06.04.08

Groepstentoonstelling

Samengesteld door Anselm Franke

Deelnemende kunstenaars Andrea Cooper, Barbara Visser, Charif Benhelima, Claude Cahun, Constanze Ruhm, Elisabetta Benassi, Erik Steinbrecher, Harun Farocki, Isabell Spengler, Javier Téllez, Jean Painlevé, Jean Rouch, Lieven de Boeck, Marlon Fuentes, Mauricio Dias & Walter Riedweg, Mircea Cantor, Neil Cummings & Marysia Lewandowska, Pawel Althamer & Artur Zmijewski, Pierre Bismuth, Ria Pacquée, Sofia Hultén, Ted Gaier & Peter Ott, Tom Holert, Tomas Schmit en Yayoi Kusama

Mimétisme is een groepstentoonstelling die zoekt naar een alternatief conceptueel kader voor "theatraliteit" in de beeldende kunst. De tentoonstelling kijkt niet zozeer naar de formele uitwisseling tussen theater en beeldende kunst, maar brengt werken samen die op kritische wijze gebruik maken van de kunst van het "acteren", het 'tot iets anders worden'. Daarmee wordt de heersende opvatting van mimesis als realistische beeldende representatie verlaten en overgegaan op wat Walter Benjamin het "mimetisch vermogen" heeft genoemd: het vermogen van de geest om overeenkomsten op te merken en in zich op te nemen, anderen te imiteren, te kopiëren, in iets op te gaan en iets anders te worden.

Mimétisme schetst de contouren van een geschiedenis die een alternatief biedt voor het gangbare denken over het overwinnen van het mimetisch paradigma. In deze alternatieve geschiedenis worden mimesis en nabootsing niet verworpen, maar toegepast als performatieve strategieën, om de representaties en maatschappelijke regimes van identiteit van binnenuit te bekritiseren, te ondermijnen en te transformeren en zo een tegenwicht te bieden voor de opgelegde mimesis van een onderdrukkende vereenzelviging door middel van de strategieën van het maskeren, camoufleren en extreem nabootsen. Dergelijke strategieën creëren een glibberig terrein waar de kracht van de representatie zich tegen zichzelf begint te keren.

De historische baan volgend vanaf het Brechtiaans acteren en het feminisme, onderzoekt Mimétisme maatschappelijke vormen van imitatiegedrag en "eender-wording" (zoals het opgaan in een milieu, of culturele assimilatie) maar ook vormen van extreme mimesis. Daarmee geeft deze tentoonstelling diverse mogelijkheden aan om machtsverhoudingen aan te pakken en om, opnieuw, de relatie uit te beelden tussen individu en omgeving, tussen ding en context, tussen voorgrond en achtergrond.

De tentoonstelling wordt van context voorzien door een archief van verwijzingen en verwant materiaal, genaamd het Mimetic Cabinet. Dit verschaft inzicht in de discussies over het onderwerp in allerlei terreinen, zoals biologie, gedragswetenschappen en politiek.

Curator: Anselm Franke
Tentoonstellingsarchitectuur: Pieter d'Haeseleer, Kris Kimpe en Bruno Poelaert
Productie: Lotte De Voeght en Ari Hiroshige

Documentatie

Like, Like Being Like — On Mimesis, Mimicry And Mimétisme: Anselm Franke

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen