Magicgruppe Kulturobjekt

04.03 — 01.04.12

Groepstentoonstelling

Samengesteld door Anna Sophia Schultz

Deelnemende kunstenaars Michiel Alberts, Lara Dhondt, Michael Dobrindt, Markus Hahn, Stef Heidhues, Marcel Hiller, Suchan Kinoshita, Tamara Lorenz, Thomas Musehold, Martin Schepers, Sebastian Walther, Hans Wuyts, Markus Zimmermann en Anna Zwingl

Een project in Extra City en Ludwig Forum Aachen

Het kunstenaarscollectief Magicgruppe Kulturobjekt verzamelt materialen uit verschillende contexten, uit zowel vormelijke als functionele verbanden, en herschikt die in een ruimtelijk narratief. Met de groep als collectieve actor ontstaat het werk in de tentoonstellingsruimte zelf, tijdens een proces dat wordt omschreven als 'uitwisseling en concentratie'. Er wordt bijna uitsluitend visueel en steeds in situ gewerkt. De nieuwe verbanden tussen de samengebrachte materialen creëren blinde vlekken waarin de gebruikelijke artistieke categorieën niet langer toereikend zijn. Er wordt een alternatieve wijze van kijken en ervaren gecultiveerd: zelfs de communicatie binnen de groep vindt gedeeltelijk door middel van een visuele dialoog plaats.

De samenstelling van Magicgruppe Kulturobject wisselt steeds. In Extra City en Ludwig Forum zijn de deelnemende kunstenaars: Michiel Alberts, Lara Dhondt, Michael Dobrindt, Markus Hahn, Stef Heidhues, Marcel Hiller, Suchan Kinoshita, Tamara Lorenz, Thomas Musehold, Martin Schepers, Sebastian Walther, Hans Wuyts, Markus Zimmermann en Anna Zwingl. Gecureerd en gecoördineerd door Anna Sophia Schultz (Ludwig Forum Aachen).

De tentoonstelling bestaat uit twee delen die parallel plaatsvinden in Extra City Kunsthal Antwerpen en Ludwig Forum Aachen. Geheel in de geest van de praktijk van Magicgruppe Kulturobjekt worden de twee zeer specifieke tentoonstellingsruimtes benaderd als ‘gevonden materiaal’ en vormen ze het startpunt van het werk. De ruimte is geen belemmerende factor maar een essentieel element van de scenografie.

Vernissage-finissages: 3 maart, 18:00, Extra City Kunsthal, Antwerpen

De collectieve handeling is net zo belangrijk als de installatie als object. Het publiek toegankelijke installatieproces, beginnend op 15 februari, wordt afgesloten op 3 maart: een 'vernissage-finissage'. Deze avond zal tegelijkertijd de afsluiting van de collectieve handeling, als de inauguratie van de installatie markeren. Op het programma staan een 'laatste handeling' door Michiel Alberts, een woordperformance door Maud Vanhauwaert, en een rondetafelgesprek met de kunstenaars, curator Anna Sophia Schultz en architectuurkenner en kunstcriticus Stefaan Vervoort. De tentoonstelling blijft tot 1 april te bezoeken.

In Ludwig Forum Aachen is het installatieproces eveneens publiek toegankelijk vanaf 13 februari. De vernissage-finissage daar vindt op 2 maart plaats. De tentoonstelling zal in Aken te zien zijn tot 29 april.

Een samenwerking van Extra City Kunsthal Antwerpen en Ludwig Forum Aachen. In het kader van het samenwerkingsproject 'Europäische Partnerschaften' van Kunststiftung NRW en Goethe-Institut.

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen