Drawing Documents

19.11.10 — 20.02.11

Groepstentoonstelling

Samengesteld door Anselm Franke

Deelnemende kunstenaars Christine Meisner, Florian Zeyfang, Ivan Grubanov, Peter Blegvad, Rinus Van de Velde en Xisco Mensua

Drawing Documents toont recente artistieke projecten die het medium van de tekening verkennen in relatie tot het geheugen en de representatie van geschiedenis. Parallel met de wijd verspreide artistieke bekommernis met geschiedenis gericht op de politiek van historische narratieven, en de ambiguïteit van fotografische of filmische documenten, ontstond recent een hernieuwde interesse in tekenen als manier om de werkelijkheid weer te geven en aan te knopen met voorbije gebeurtenissen. Ergens tussen de genres van historieschilderkunst, schrijven en visuele documenten als fotografie en film, presenteert het medium unieke mogelijkheden en stelt het pertinente vragen over de receptie van realiteit en geschiedschrijving.

Drawing Documents verkent hoe het tekenen nieuwe relaties tot stand brengt tussen verbeelding en feiten. De werken maken een verbinding tussen het zichtbare en het onzichtbare, beeld en tekst, subjectief verlangen en inscripties van het reële. Het medium van de tekening creëert een specifieke ruimte waarin het mogelijk is de conditie van het historische bewustzijn te onderzoeken – in het bijzonder in haar relatie tot de beeldenstroom van de hedendaagse massamedia.

Rinus Van de Velde maakt voor Drawing Documents een nieuwe serie muurtekeningen. De laatste jaren gebruikt Van de Velde een uitgebreide persoonlijke beeldencollectie als templates voor zijn tekeningen die hij combineert met tekstfragmenten die subjectieve ervaring toevoegen aan fragmentarische, narratieve scenografieën. Christine Meisner werkt zowel met film als met tekeningen. Haar werk is gebaseerd op uitgebreid historisch onderzoek en reizen die uitmonden in essayistisch videowerk en reeksen van afgeleide tekeningen. In de nieuwe werken die in Extra City te zien zijn, zoomt ze in op de geschiedenis van de slavernij in de Verenigde Staten. Ze maakt topgrafische kaarten die vluchtroutes en communicatiesystemen weergeven, gebaseerd op specifieke literaire verhalen. In zijn schilder- en tekenpraktijk refereert Xisco Mensua aan poëtische, literaire en filosofische bronnen van de twintigste eeuw. Zo ontstaan tableaus die verschillende tijdelijke lagen van historische verbeelding mobiliseren. Muzikant en cartoonist Peter Blegvad toont zijn langetermijnproject Imagined, Observed & Remembered, een serie van wat hij comparatieve tekeningen noemt, opgevat als een onderzoek naar de rol van het “geheugenoog”. Hier worden specifieke illustraties en objecten eerst als verbeelding gepresenteerd, dan uitgewerkt vanuit observatie en na een tijd opnieuw getekend vanuit het geheugen. Ivan Grubanov presenteert een nieuwe serie tekeningen en schilderijen. Hij verkent in zijn werk politieke historiografie en onderzoekt wat specifieke manieren van representatie zoals het monument inhouden. Zo overbrugt hij de afstand tussen officiële en persoonlijke geschiedenis. Florian Zeyfang’s Transmission Attempts is het enige videowerk in de tentoonstelling. De zwart/wit animatie is gebaseerd op een montage van scènes uit films van Harun Farocki/Andrej Ujica, Jean-Luc Godard/Jean-Pierre Gorin en Jean-Marie Straub/Danièle Huilliet.

Met dank aan SEACEX, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior voor de ondersteuning.

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen