The Big Show

Wim Peeters

€ 25.00

Volgend op de driedelige serie THE BIG SHOW (N.I.C.C., April - November 2001), blijft deze publicatie in de lijn van de tentoonstelling in zijn benadering van problemen zoals exoticisme, collectief geheugen, globalisatie, utopiën en veranderingen op een vragende manier. The Big Show maakt onvermijdelijk deel uit van een post-koloniaal klimaat met globale culturele interesses, zonder zichzelf volledig met hen te identificeren. De reeks tentoonstellingen en zijn publicatie vormen een zoektocht naar de manieren waarin dekolonisatie en globalisatie gezien kunnen worden in de context van een groter debat over culturele productie en representatie, zonder daarbij tot een iconoclasme van het centrum van de beeldproductie te komen. The Big Show kiest ervoor om globalisatie te benaderen als een problematische post-koloniale mentaliteit. Het tweede hoofdstuk, 'Healing', plaatst dat trauma in een bredere culturele heden. Deel drie, 'Demonstration Room: Ideal House', is een utopie.

175 p.
Boek — ISBN: 9789076884028