Performance 'Livro de Todo o Universo (Chopped and Screwed)' / door Bianca Baldi

Deze performance gaat door in Museum Plantin-Moretus.

08.11.2015, 13:00 — 17:00 Performance

Geconcipieerd door Bianca Baldi en uitgevoerd door Cecilia Eliceche

Sound design: Christophe Albertijn

Co-prodcutie Extra City, AIR Antwerpen, Museum Plantin-Moretus

Locatie: de Kamer van de Proeflezers in Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22-23, 2000 Antwerpen

Start: 14:00

Hier inschrijven (voor gratis toegang tot het museum).

De proeflezers van de ooit zeer beroemde drukkerij Plantin-Moretus zaten steeds per twee om dwalingen te vermijden. De ene las de teksten luidop, terwijl de ander de fouten eruit haalde en corrigeerde om zo een vorm van kennis te bereiken die voor publicatie vatbaar was.

In de kamer van de proeflezer - gevuld met de sfeer van de eeuwenoude teksten - kanaliseert zich het personage Livro, een allesomvattende atlas, via het lezen van een zeventiende-eeuws proteïsch gedicht dat werd gepubliceerd door Plantin-Moretus. Het vers van acht woorden, 'Tot tipi sunt dotes Virgo quot Sidera caelo' ('Maagd, je hebt even veel deugden als er sterren aan de hemel zijn'), kan op 1022 verschillende manieren worden gecombineerd - even veel als het aantal sterren in Ptolemaeus' universum.

Deze wissels creëren een ritmische partituur waarop de performer de hartslag van Livro modelleert. Acht luidsprekers omringen het publiek en laten elk een ander woord van het transformerende vers weerklinken, waardoor de verschuivingen ruimtelijk waarneembaar worden in de kamer. De figuur van Livro verpersoonlijkt de literaire verbeelding van een boek dat het hele universum omvat, als een metafoor voor Bianca Baldi's ruimere filmproject 'Livro de Todo o Universo'.

De film verhaalt het moderne Europese ideaal om kennis over de hele wereld te vergaren en benadrukt taalkundige vergissingen door de enscenering van de 'koninklijke' vertaling van Hamlet door koning Luís I. Door de Antwerpse havensteden te verbinden aan Lissabon via de literaire figuren van de monarch, de maagd en het boek, worden parallellen getrokken naar de cartografie, literatuur en de historiek van het uitgeven.

Livro de Todo o Universo (Chopped and Screwed) is een eenmalige performance geconcipieerd door Bianca Baldi en uitgevoerd door Cecilia Eliceche en is een voorbode op de installatie die zal worden getoond tijdens 'The Image Generator', een festival in Extra City Kunsthal van 4 tot en met 7 februari 2016. Het personage Livro kwam tot stand na een residentie bij AIR Antwerpen in 2015.

Taal Engels

Locatie Museum Plantin Moretus, Vrijdagmarkt 22-23, 2000 Antwerpen