Lezing Stavros Stavrides

13.09.2017, 17:30 — 18:00 Lezing

Georganiseerd door Summer School #2: ARIA & Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Middelheimmuseum, Kunsthal Extra City, Kunstcel - Departement Cultuur, Jeugd, Media

Hoe vaak denken we na over de beschikbaarheid van gemeenschappelijke, publieke ruimte in ons dagelijks leven? Inspanningen van de regering – zoals pinnen tegen daklozen, afhellende bankjes in bushaltes en sproeiers met een timer – zijn vaak ontworpen om het gebruik van de reeds schaarse publieke ruimte net te ontmoedigen. Hoe we omgaan met ruimte in een moderne, en vooral stedelijke context, voelt steeds geforceerder aan en blokt dagelijkse ontmoetingen af.

Met ‘Common Space’ roept activist en architect Stavros Stavrides op tot een nieuw begrip van publieke en private ruimte, dat beter past bij deze tijd. Stavrides nodigt uit om de publieke ruimte te herdefiniëren, niet enkel als iets dat gestuurd kan worden en open is voor iedereen, maar als een essentieel aspect van onze wereld, die nieuwe vormen van sociale verhoudingen en gedeelde ervaringen uitdrukt en aanmoedigt. Hij toont hoe deze ruimten gevormd worden, via een intrigerend globaal onderzoek naar sociale woningen, zelfgebouwde stedelijke nederzettingen, marskramers, publieke kunst en graffiti. Door de notie van de stad te benaderen als ‘commons,’ biedt ‘Common Space’ inzicht in de schakels tussen ruimte en sociale verhoudingen, en openbaart het zo het verborgen emancipatorische vermogen in onze stedelijke omgevingen zelf.

____________________________________________

De Summer School #2 gaat op zoek naar hoe publieke ruimte kan worden gemaakt en welke rol kunst daarin kan spelen. Vertrekpunt is dat publieke ruimte in feite niet bestaat, maar voortdurend moet worden gecreëerd en geactiveerd. Aan de hand van verschillende concrete cases wordt nagegaan welke artistieke strategieën publieke ruimte kunnen genereren.

www.makingpublicdomain.be

Taal Engels

Locatie Kunsthal Extra City - Antwerpen-Berchem, Eikelstraat 25-31, 2600 Antwerpen

Extra Citizen 09.09.2017—10.12.2017