From white paper to whiteboard

A visual seminar on distribution in visual arts

20.06.2019, 18:00 — 20:30 Symposium

Georganiseerd door ARIA - Antwerp Research Institute for the Arts (Universiteit Antwerpen)

Dit is het tweede (op zichzelf staande) gesprek georganiseerd door een studiegroep rond distributie in kunst. De eerste discussie vond plaats op 20 mei in de Brakke Grond in Amsterdam. 'From white paper to whiteboard' is een visuele denkoefening die zich meer richt op het kunstwerk zelf, mogelijke configuraties en een kunstenaarsstandpunt. Kunstwerken krijgen vaak een erg geconcentreerde distributie: een tentoonstelling, soms slechts de opening van een tentoonstelling, een artikel, een snelle advertentie, … Kunst is misschien zelfs een ultiem consumptieproduct, met een snelle piek en een mogelijk nog sneller verdwijnen. Hoe kan kunst haar distributie in de hand nemen? Welke rol kan distributie in een artistieke praktijk spelen? Hoe voeden distributiemodellen artistieke praktijken? Wat sporen laat kunst na?

Dit tweede deel start van een 'white paper' dat een uur voor de discussie op een 'whiteboard' wordt opengesteld.
Karina Beumer, Peter Lemmens en Brenda Tempelaar worden uitgenodigd aan het whiteboard om de stellingen te hertekenen in een visuele discussie.


PROGRAMMA

18:00 — 'white paper' wordt beschikbaar gemaakt op het whiteboard
19:00 — visuele discussie start, publiek kan deelnemen
20:30 — afrondende vragen van het publiek


SPREKERS

Karina Beumer is een kunstenaar die het interview als artistiek format inzet om naar randgebieden te kijken die normaal niet binnen het artistieke kader vallen. Ze draait de camera 180 graden om te tonen wat er zich achter bevindt en toont het redactioneel commentaar als boek.
www.karinabeumer.nl

Peter Lemmens
is een kunstenaar die zich vragen stelt bij ongrijpbare delen van het werk zoals het verschil tussen een kunstwerk en het werk dat een kunstenaar doet of waar een kunstwerk zich manifesteert of wat de waarde van distributie is en wat nu te doen?
www.diversions.be

Brenda Tempelaar
werkt op de tussenruimte tussen kunstpraktijk en reflectie. Haar langetermijnprojecten focussen zich op kunstproductie, infrastructuur en architectuur.
www.brendatempelaar.nl

Taal Engels

Locatie Kunsthal Extra City - Antwerpen-Berchem, Eikelstraat 25-31, 2600 Antwerpen