Family Fictions II

Family, Property and the State

08.03.2018, 19:30 — 21:00 Leesgroep

Samengesteld door Charlotte Van Buylaere & Laura Herman

Georganiseerd door Charlotte Van Buylaere & Laura Herman

De tweede samenkomst van Family Fictions neemt het historische werk ‘De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat.’ van Friedrich Engels onder de loep. De publicatie stamt uit 1884, maar poneert de vooruitstrevende stelling dat de historische nederlaag voor het vrouwelijk geslacht plaatsvond op het moment dat mannen de kuddes en werktuigen voor de voedselproductie als hun eigendom beschouwden. Oudere vormen van samenlevingen bewijzen de oorsprong van de familie als een op een moederrecht gebaseerde matriarchale clan. Door deze bewering, die lange tijd door historici en antropologen werd ontkend maar nu opnieuw aandacht krijgt, wordt ‘De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat.’ als een vroeg feministisch werk gelezen.

Aan de hand van het tweede hoofdstuk willen we een gesprek aangaan over verschillende vormen van verwantschap en aanverwante codes rond familierecht en bezit.

‘Family Fictions’ is een leesgroep geleid door Laura Herman en Charlotte Van Buylaere. Het is een discussieplatform en vormt een inleiding op de tentoonstelling ‘The Family Trap’, die doorgaat in Kunsthal Extra City in de herfst van 2019.

De discussie is toegankelijk voor zowel Nederlands- als Engelstaligen.

Documentatie

Text: Engels F.,The Origin of the Family, Private Property and the State, p. 3 - 10 (preface to the origin of the family - read in advance
Tekst: Engels F.,De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat , Progres, Hottingen-Zürich, 1884


Taal Engels

Locatie Kunsthal Extra City - Antwerpen-Berchem, Eikelstraat 25-31, 2600 Antwerpen