Extra Academy #6: Tomo Savic-Gecan

07.02.2012, 18:00 — 22:00 Lezing

Extra Academy is een spontane alliantie tussen Extra City, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en Sint-Lucas Antwerpen.

De spreker op 7 februari is Tomo Savic-Gecan.

De aspecten die het werk van Tomo Savic-Gecan karakteriseren, zijn: leegheid, witheid en afwezigheid. De kunstenaar introduceert vaak, in de fysieke tentoonstellingsruimte en in de oriëntatie van de blik van de kijker, een bepaald onverenigbaar element, een minimale shift, die bijna onzichtbaar is, maar die de normale, gevestigde ruimtelijke en perceptuele relaties verandert. Het lijkt vaak dat men het werk pas kan begrijpen als betekenisvolle gehelen vanaf een tweede niveau, dat wil zeggen door middel van beschrijving, terwijl een feitelijke waarnemer makkelijk het werk mist of het ervaart als een geheimzinnige, onzekere, soms zelfs frustrerende, situatie.

Taal Engels

Locatie Extra City - Antwerpen-Noord, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen