Extra Academy #17: Beatrice von Bismarck

14.11.2013, 18:00 — 22:00 Lezing

!! Deze lezing vindt plaats in het M HKA!!

Capitalising Attitudes - Re-enacting Exhibitions

Met de tentoonstelling ‘When Attitudes Become Form’ (Bern 1969) werden proces en vergankelijkheid niet alleen ingeschreven in de kunstgeschiedenis, maar ook in de veel jongere geschiedenis van tentoonstellen. Terwijl een aantal andere curatoriale initiatieven in de late jaren 1960 en begin jaren 1970 een soortgelijke contributie aan het landschap leverden, kreeg de Zwitserse show van curator Harald Szeemann een legendarische status. De herbeleving van deze tentoonstelling in de zomer van 2013 in de Prada Foundation in Venetië, onder de titel ‘When Attitudes Become Form – Bern 1969 / Venice 2013’ betekent een decontextualisering en mondt uit in een betekenisverschuiving die zich niet alleen manifesteert in esthetische termen. Hand in hand met de veranderingen van de tijdelijke en materiële condities van de tentoongestelde werken komen een aantal kapitalisaties die niet alleen het kunstwerk zelf beïnvloeden, maar ook de deelnemende kunstenaars, de curators en de tentoonstelling zelf.

Beatrice von Bismarck (Leipzig Berlin) doceert kunstgeschiedenis, visuele cultuur en culturen van het curatoriale aan de academie voor beeldende kunsten in Leipzig. Van 1989 tot 1993 werkte ze als curator in het departement 20ste eeuw in het Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt/Main en tot 1999 doceerde ze aan de Lüneberg Universiteit. Daar was ze medestichtster en –directeur van de projectruimte ‘Kunstraum der Universität Lüneburg’. In Leipzich was ze ook medeoprichtster van ‘/D/O/C/K-Projektbereich’ en initiator van het M.A. Porgram ‘Cultures of the Curatorial’, dat van start ging in de herfst van 2009. Haar huidige onderzoeksdomeinen zijn Modi van culturele productie die theorie en praktijk verbinden; effecten van neo-liberalisme en globalisatie in het culturele veld en postmoderne concepten van de ‘kunstenaar’. Daarnaast heeft ze veelvuldig gepubliceerd.

Taal Engels

Locatie MuHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen