Discussion IV: 'Against Data Extractivism: How Digital Capitalism Is Eating the World and What We Can Do to Stop It'

Lezing Evgeny Morozov

11.09.2017, 20:00 — 21:30 Lezing

Georganiseerd door Summer School #2: ARIA & Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Middelheimmuseum, Kunsthal Extra City, Kunstcel - Departement Cultuur, Jeugd, Media

De lezing traceert de opkomst van ‘data extractivisme’: een nieuw model om informatie te verzamelen dat wordt omarmd door technologische grootmachten. Evgeny Morozov legt uit hoe het ‘onttrekken’ van data, onder de belofte van totale emancipatie en ‘empowerment’, resulteert in het ondergeschikt maken van burgers en instituties aan de winst vermeerderende logica van bedrijven uit Silicon Valley. De lezing stelt dat de digitalisering, nagestreefd onder de voorwaarden van ‘Big Tech’, naar alle waarschijnlijkheid het neoliberalisme zal vervolmaken. De missie van privatisering door data-platformen, die ingezet werd door de liberalisering van legale en economische hervormingen in de jaren 1980, zal worden verder gezet. Dit heeft grote nadelen voor de samenleving, en dan vooral voor haar artistieke en culturele knooppunten. Het verlangen van ‘Big Tech’ om sociaal leven te commodificeren houdt geen halt bij kennis, maar omvat ook steden, de publieke ruimte en de bebouwde omgeving in het algemeen. Een manier om weerstand te bieden aan deze tendens, is de grondstof die aan de basis ligt van dit nieuw ‘extractivisme’, namelijk de date, te problematiseren en te politiseren. Deze technologische problematiek moet gekoppeld worden aan bredere pogingen om weerstand te bieden aan het huidige gewelddadige en sterk gefinancierde globale kapitalisme.

Evgeny Morozov is de auteur van ‘The Net Delusion' en 'To Save Everything, Click Here’. Morozov’s maandelijkse column over technologie en politiek verschijnt in ‘The Observer’ (Verenigd Koninkrijk), ‘Süddeutsche Zeitung’ (Duitsland), ‘El Pais’ (Spanje), ‘Le monde diplomatique’ (Frankrijk), ‘Internazionale’ (Italië) en andere kranten. Zijn werk verscheen in ‘The New Yorker’, ‘The New York Times’, ‘The Wall Street Journal’, ‘Financial Time’s en andere publicaties. Eerder was hij redacteur bij ‘The New Republic’, en was hij verbonden aan Georgetown University, Stanford University, Open Society Foundations, New America Foundation en de American-Academy in Berlijn.

___________________________________________________________________

De Summer School #2 gaat op zoek naar hoe publieke ruimte kan worden gemaakt en welke rol kunst daarin kan spelen. Vertrekpunt is dat publieke ruimte in feite niet bestaat, maar voortdurend moet worden gecreëerd en geactiveerd. Aan de hand van verschillende concrete cases wordt nagegaan welke artistieke strategieën publieke ruimte kunnen genereren.

www.makingpublicdomain.be

Taal Engels

Locatie Middelheimmuseum Antwerpen, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen

Extra Citizen 09.09.2017—10.12.2017