Missie

Extra City is een kunsthal die inspiratie vindt in de stad om verschillende visies over onze toekomst te verbeelden, door nieuwe verbindingen te stimuleren tussen hedendaagse (inter)nationale beeldende kunst en kunstenaars, onderzoekers en stadsbewoners.

Programma

- thematische groepstentoonstellingen en solopresentaties met (inter)nationale actuele beeldende kunst
- een breed aanbod aan avondactiviteiten, met films, lezingen en debatten
- open dialoog, ontmoeting en een lekkere hap in het Extra Fika Café

Visie

Extra City vertrekt van de stad en koppelt er steeds naar terug. We richten ons op de stedelijke werkelijkheid in al haar facetten, als het brandpunt van de vele uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Extra City wil er de loep van zijn: het programma legt onderbelichte kansen en conflicten bloot en speurt naar esthetische of sociaal-politieke naden in het stedelijke weefsel; het voedt nieuwe verbeeldingen en stimuleert het artistiek onderzoek en debat over de stad. Omdat we op vele manieren iets willen betekenen voor onze omgeving werken we altijd in verbinding met andere (boven)lokale krachten, artistiek en niet-artistiek. Net zo gelaagd en veranderlijk als het stedelijke vraagstuk is onze programmatie: veelzijdig, soms heel scherp, maar nooit te snel. Extra City creëert in de stad extra denk- en ademruimte: niet als geïsoleerde comfortzone, wel als een open plek waar wordt nagedacht over een maatschappij in transitie, over grenzen heen.

Extra City werkt met beeldende kunst die de geest ademt van deze tijd. Ze spreekt ons aan omdat ze dieper graaft en graag traag en onderzoekend in dialoog gaat met de werkelijkheid voorbij de kunstwereld. De kunst die Extra City presenteert of laat creëren kan complex en eigenzinnig zijn; in haar bekommernis om de stad stelt ze zich echter open voor elke nieuwsgierige bezoeker. Diezelfde stedelijke betrokkenheid zoekt Extra City bij kunstenaars, onderzoekers en curatoren. We bieden hen een creatieve vrijplaats én de stad, voor gedurfde experimenten met tentoonstellingen, debat en samenwerkingen. Zo wil Extra City met haar werking kunstenaars stimuleren, inspireren en confronteren. We bieden kunstenaars een kader waarin hun werk in optimale omstandigheden getoond, geduid en besproken wordt binnen zowel een lokale als internationale omgeving.

Extra City draagt zorg voor het publieke begrip van hedendaagse kunst. Voor ons is het publiek even belangrijk als de kunstenaar. We zien onze bezoekers als een rijke en diverse verzameling van kennis en ervaringen. Als mensen de stad maken, wil Extra City de plek zijn waar zij zich welkom voelen, een plaats waar het borrelt van verrijkende contacten tussen stadsbewoners en kunstenaars, leken en kenners. Ons huis in Antwerpen vormt een knooppunt voor (inter)nationale, interculturele en interdisciplinaire samenwerkingen, die via kunst bijdragen aan het begrip van een samenleving in verandering. Alle tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken. We creëren een context die iedereen aangepaste tools aanreikt om zich artistiek werk eigen te maken, zelfs als dat minder toegankelijk lijkt. Extra City ‘openbaart’ kunst, en draagt zo bij aan een breder maatschappelijk draagvlak voor artistieke reflectie en verbeelding.

Historiek

Extra City werd in 2004 opgericht door Wim Peeters en was oorspronkelijk onderge- bracht in een graansilo in de Antwerpse haven. Met enkele tentoonstellingen van internationale faam was de toon meteen gezet: diepgang en kwaliteit werden sleutelbegrippen waarbinnen Extra City zou opereren.

In 2006 werd Anselm Franke benoemd tot artistiek directeur en verhuisde het instituut naar een gewezen industriële ruimte in Antwerpen-Noord. Steeds meer evolueerde Extra City in de richting van een echte Kunsthal, met doorwrochte thematische ten- toonstellingen zoals ‘Mimétism’ en ‘Animism’, solotentoonstellingen van internationaal gerenommeerde kunstenaars en een discursief programma zoals het in België nauwelijks bestond.

Onder leiding van Mihnea Mircan ging Extra City zich in de periode van 2011 tot 2015 nog meer toeleggen op de tentoonstelling als onderzoeksinstrument, zoals de reeks ‘Cross-Examinations’ en het indrukwekkende ‘Allegory of the Cave Painting’, naast solotentoonstellingen van ondermeer Luc Deleu, Jean-Luc Moulène, Koenraad Dedobbeleer, Laure Prouvost en Michael Dean. Ook het aanvullende programma werd een belangrijk platform voor research.

De Kunsthal vestigde zich in september 2013 op de huidige locatie in Antwerpen-Berchem: in de voormalige industriële Wasserij Goossens is er naast de tentoonstellingsruimten van Extra City nog plaats voor kunstenaarsateliers, een bar, een kleine cinemazaal en de kantoren van partnerorganisaties als Antwerp Art, Platform 0090, Gagarin en Kunst/Werk.

Tijdens een grondig herpositioneringstraject in 2016 werd de missie, visie en structuur van Extra City geactualiseerd Sinds september 2016 is Adinda Van Geystelen de nieuwe directeur. Samen met een artistiek kernteam dat om de drie jaar wisselt, zal zij de Kunsthal een nieuwe impuls geven. Antonia Alampi (IT), iLiana Fokianaki (GR) en Michiel Vandevelde (BE) zijn het artistieke team voor de periode 2017 tot 2019. Zij zullen samen met de staf van Extra City de nieuwe missie van de kunsthal concreet vorm geven in een tentoonstellings- en publiek programma. De diepgravende artistieke inhoud wordt gekoppeld aan een thematische focus: hoe kan beeldende kunst de hedendaagse stedelijkheid in al haar dimensies onderzoeken én verbeelden. Een ambitieus en fundamenteel aspect van de nieuwe werking van Extra City is de missie om verdiepende, actuele kunst te ontsluiten voor een breder publiek.