Nieuw artistiek team

Antonia Alampi, iLiana Fokianaki, Michiel Vandevelde

Antonia Alampi, iLiana Fokianaki en Michiel Vandevelde

Met veel enthousiasme stelt Kunsthal Extra City het artistieke team voor dat de komende drie jaar samen met directeur Adinda Van Geystelen en de staf van Extra City de nieuwe missie van de kunsthal concreet zal vorm geven in een tentoonstellings- en publiek programma.

Extra City vertrekt van de stad en koppelt er steeds naar terug. Het richt zich op de stedelijke werkelijkheid in al haar facetten, als het brandpunt van de vele uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Extra City gelooft in de dringende noodzaak om actief te bouwen aan een breder maatschappelijk draagvlak voor hedendaagse kunst. Het wordt een knooppunt voor (inter)nationale, interculturele en interdisciplinaire samenwerkingen, waar over grenzen heen en via kunst, open wordt nagedacht over een maatschappij in transitie.

Binnen de context van deze nieuwe missie werden Antonia Alampi, iLiana Fokianaki en Michiel Vandevelde gekozen omwille van hun uiteenlopende achtergrond en hun gedeelde interesse zich te engageren binnen het sociale weefsel van de stad. Samen zullen ze nieuwe verbindingen stimuleren tussen hedendaagse (inter)nationale beeldende kunst, kunstenaars, onderzoekers en stadsbewoners.

Extra City heeft de ambitie om bestaande organisatiemodellen uit te dagen. De eigen werking is een collectief model in de maak, het resultaat van een grondig herpositioneringstraject dat plaatsvond in 2016. Het artistieke team zal nauw betrokken worden bij de reflectie en het debat over de rol en positie van de ‘kunsthal’ vandaag, op zowel artistiek, organisatorisch als maatschappelijk vlak.

Antonia Alampi (IT)

Antonia Alampi was van 2012 tot 2015 curator van de kunstruimte Beirut in Caïro. Tijdens die cruciale periode van transitie in Egypte bood Beirut plaats aan een lokale, regionale en internationale gemeenschap van kunstenaars, dichters, schrijvers, filmmakers, activisten, architecten, denkers en studenten om via kunst samen na te denken over de hedendaagse samenleving. Momenteel is Alampi betrokken bij SAVVY Contemporary in Berlijn, een projectruimte die de uitdaging aangaat om de ‘kloof’ te onderzoeken tussen het Westen en het Niet-Westen.
Lees meer.

iLiana Fokianaki (GR)

Curator en schrijver iLiana Fokianaki stichtte in 2013 State of Concept Athens, de eerste non-profit ruimte in Athene die solopresentaties brengt van internationale kunstenaars die nog nooit in Griekenland te zien waren, een platform biedt aan jonge Griekse kunstenaars, en internationale curatoren uitnodigt om via tentoonstellingen te reageren op de huidige socio-politieke situatie in Griekenland en daarbuiten. State of Concept focust ook op een educatief programma dat Griekse kunststudenten en kunstenaars ondersteunt in hun onderzoek en in de ontwikkeling van hun projecten, via gratis begeleiding, feedback, lezingen en symposia.
Lees meer.

Michiel Vandevelde (BE)

Michiel Vandevelde heeft een hybride profiel: hij is actief als kunstenaar en choreograaf, (performance) curator, schrijver en redacteur. In zijn werk onderzoekt hij de elementen die de publieke sfeer vandaag bepalen of net belemmeren. Hij gaat na hoe we andere sociale, economische en culturele alternatieven kunnen verbeelden om de heersende patronen en organisatiestructuren te bevragen, uit te dagen en te transformeren. Vandevelde ontwikkelde reeds verschillende projecten in de publieke ruimte en in (podium)kunstinstellingen.
Lees meer.